KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

Informacje dotyczące wydawania zaświadczeń z interwencji jednostek PSP w KP PSP Olesno
W celu uzyskania zaświadczenia należy:

 1. Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Olesna
  przy ul. Pieloka 21 lub na konto Urzędu Miejskiego w Oleśnie znajdujące się w ING Bank Śląski oddz. Olesno
  Nr: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

  Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.

 2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek PSP - wzór wniosku do pobrania.
 3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej dostarczyć:
 • osobiście w KP PSP Olesno ul. Solny Rynek 1
 • listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Oleśnie ul. Solny Rynek 1
  46 - 300 Olesno

Zaświadczenia wydawane są z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych wydawaniem zaświadczeń

Podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek PSP.

Załączniki:
Dostęp do URL (/nowa/attachments/article/83/wniosek.pdf)wniosek.pdf[Wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji Państwowej Straży Pożarnej]41 kB19-09-2014

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com