KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

- asp. mgr Rafał Wiktor 
  tel. sł. 47 861-60-14
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
- mgr inż. Piotr Kubat - Starszy informatyk
  tel. sł. 47 861-60-14
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

  Zadania w zakresie spraw kwatermistrzowskich i archiwizacji:
 
administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,
dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,
prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku,
1)likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej,
ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej,
1)prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów.
  Zadania w zakresie spraw informatyki:
 
analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych,
sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyk,.
wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,
nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

 

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com