KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

 

 

Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie
st.bryg. mgr inż. Jarosław Zalewski
tel: 34 35 09 101
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie
st.kpt. mgr inż. Andrzej Wróbel 
tel. sł. (0-34) 350-91-32
adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

   
 
SKARGI I WNIOSKI

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14:00 – 16:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem, nr tel. 34/350 91 02.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Telefon kontaktowy 34/350 91 02.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
ul. Solny Rynek 1, 46 – 300 Olesno;
- faxem: 34/350 91 24;
- ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z samodzielnym stanowiskiem pracy ds. organizacyjno – kadrowych, tel. 34/350 91 02.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skargi/wnioski powinny zawierać:
- imię i nazwisko wnoszącego;
- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
   
   
  Zainteresowane osoby proszone są o uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie nr (0-34) 350-91-02
   
  st.bryg. mgr inż. Krzysztof KĘDRYK – Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w KW PSP w Opolu ul. Budowlanych 1, 45 – 005 Opole w poniedziałki w godzinach 1400 – 1600, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP tel. 77 420 70 01.
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

  Zadania:
 
kierowanie Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej ,
organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
rozpoznanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
opracownie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
wstępne ustalanie przyczyny oraz okolicznosci powastania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
organizowanie szkoleń i doskonalenia pożarniczego,
szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

 


 

  Zastępca komendanta powiatowego realizuje dodatkowo zadania:
 
  W zakresie spraw obronnych:
prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej ,
koordynowanie realizacji zadań obronnych.
 
  W zakresie ochrony informacji niejawnych dla tzw. pionu ochrony, określone w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 ), a w szczególności:
pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych,
zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;
planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com