KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

News

Przekazanie lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Oleśnie.
W czwartek 13 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania pojazdu pożarniczego SLOp Skoda Octavia.

Przekazania pojazdu dokonał Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Krzysztof Kędryk,  Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - Maciej Stefański oraz Starosta Oleski - Roland Fabianek.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili również:

 • Przewodnicząca Rady Powiatu  Ewa Cichoń,
 • V-ce Przewodniczący Rady Powiatu  Krzysztof Chudzicki,
 • Burmistrz Olesna  Sylwester Lewicki,
 • Burmistrz Gorzowa Śląskiego  Artur Tomala,
 • Burmistrz Praszki Jarosław Tkaczyński,
 • Wójt Gminy Rudniki  Grzegorz Domański,
 • zastępca Wójta Zębowic  Zdzisław Szuba,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno  Grzegorz Kimla,
 • Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie  ks. Walter Lenart,
 • Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP  dh Wojciech Wiecha,
 • Prezes OSP Przedmość dh Marek Białas,
 • Prezes OSP Główczyce dh Rafał Ptok.

Uroczystego poświęcenia pojazdu dokonał ks. Walter Lenart.
Podczas uroczystej zbiórki Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Krzysztof Kędryk, wręczył Prezesom OSP decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dotyczące włączenia jednostek OSP Przedmość oraz OSP Główczyce do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego na kolejne 5 lat.
Po zakończeniu uroczystej zbiórki odbyła się odprawa podsumowująca działalność KP PSP w Oleśnie za rok 2019.  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie st.bryg. Jarosław Zalewski przedstawił zadania realizowane przez komendę w 2019 roku, podziękował strażakom za realizację zadań służbowych, za wspólne działania wpływające na poprawę ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu oleskiego. Komendant podziękował również instytucjom za dobrą współpracę z komendą.
Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Krzysztof Kędryk w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim strażakom za codzienną służbę, ponadto przedstawił statystykę działań ratowniczych na ternie województwa. Podkreślił również, że w 2019 roku dzięki środkom z budżetu Państwa oraz samorządu terytorialnego zakupiono 12 pojazdów dla Państwowej Straży pożarnej i 18 dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Przedstawił również informację dotyczącą realizacji wielu przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym i remontowym w  jednostkach PSP.  
Zaproszeni goście, w swoich wystąpieniach podkreślali zaangażowanie strażaków komendy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu oleskiego oraz życzyli bezpiecznych powrotów z działań ratowniczo – gaśniczych.

 • Przekazanie samochodu_1
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 302
 • Przekazanie samochodu_2
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 254
 • Przekazanie samochodu_3
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 249
 • Przekazanie samochodu_4
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 251
 • Przekazanie samochodu_5
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 245
 • Przekazanie samochodu_6
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 266
 • Przekazanie samochodu_7
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 233
 • Przekazanie samochodu_8
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 262
 • Przekazanie samochodu_9
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 280
 • Przekazanie samochodu_10
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 265
 • Przekazanie samochodu_11
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 243
 • Przekazanie samochodu_12
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 260
 • Przekazanie samochodu_13
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 241
 • Przekazanie samochodu_14
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 273
 • Przekazanie samochodu_15
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 265
 • Przekazanie samochodu_16
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 257
 • Przekazanie samochodu_17
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 263
 • Przekazanie samochodu_18
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 244
 • Przekazanie samochodu_19
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 229
 • Przekazanie samochodu_20
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 242

opracował: st.kpt. Andrzej Wróbel

zdjęcia: asp. Bartosz Włoch

W dniach 27-29 stycznia br Komenda Powiatowa PSP w Oleśnie w ramach doskonalenia zawodowego zorganizowała ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego, w których udział wzięli strażacy z JRG w Oleśnie. Ćwiczenia odbyły się na akwenie w miejscowości Borki Wielkie. Swoje umiejętności doskonalili również druhowie z OSP Praszka, oraz OSP Rudniki którzy ćwiczyli na akwenie w miejscowości Młyny. W dniu 31 stycznia br druhowie z OSP Dobrodzień ćwiczyli na zalodzonym akwenie w miejscowości Dobrodzień. Tematyka ćwiczeń obejmowała doskonalenie zasad pracy w ubraniach wypornościowych, zasady i techniki ewakuacji poszkodowanego z przerębla. Strażacy doskonalili umiejętności posługiwania się  sprzętem do ratownictwa wodnego i lodowego, umiejętności ewakuowania osoby poszkodowanej poza lód, oraz poruszanie się po lodzie o różnej grubości przy użyciu podstawowego sprzętu do ratownictwa lodowego. Podczas ćwiczeń omówiono również tematy związane z bezpieczeństwem na obszarach wodnych w okresie zimowym.

 • Ćwiczenia lodowe 2020_1
 • Autor: KP PSP Olesno
 • Odsłon: 198
 • Ćwiczenia lodowe 2020_2
 • Autor: KP PSP Olesno
 • Odsłon: 187
 • Ćwiczenia lodowe 2020_3
 • Autor: OSP Praszka
 • Odsłon: 182
 • Ćwiczenia lodowe 2020_4
 • Autor: OSP Praszka
 • Odsłon: 194
 • Ćwiczenia lodowe 2020_5
 • Autor: OSP Praszka
 • Odsłon: 191
 • Ćwiczenia lodowe 2020_6
 • Autor: OSP Praszka
 • Odsłon: 211
 • Ćwiczenia lodowe 2020_1
 • Autor: OSP Rudniki
 • Odsłon: 187

 • 31.01. Dobrodzień_1
 • Autor: OSP Dobrodzień
 • Odsłon: 148
 • 31.01. Dobrodzień_2
 • Autor: OSP Dobrodzień
 • Odsłon: 152


opracował: st.kpt. A.Wróbel

Życzenia świąteczne Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Życzenia świąteczno-noworoczne Komendanta Głównego PSP

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – spotkanie szkoleniowe.

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com