KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

News

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł. Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.

Załączniki:
Pobierz plik (dotacje_dla_OSP.pdf)dotacje_dla_OSP.pdf[Treść listu]270 kB21-03-2017

Informuję, że w związku z pismem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniach 1-31 marca 2017 r. w całym kraju organizowana jest akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem ,,spoKREWnieni służbą”, w której biorą udział przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Treść wystąpienia w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (Wystapienie_roczne_do_strazakow.pdf)Wystapienie_roczne_do_strazakow.pdf[wystąpienia wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanego do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.]2028 kB10-02-2017

WYSTĄPIENIE MINISTRA MARIUSZA BŁASZCZAKA W SPRAWIE WZROSTU UPOSAŻEŃ FUNKCJONARIUSZY I WZROSTU WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW CYWILNYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH PODLEGŁYCH MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa aktywnego wypoczynku najmłodszych Komenda Powiatowa PSP w Oleśnie włącza się w akcję budowy bezpiecznych lodowisk.

Aby skorzystać z naszej propozycji należy spełnić poniższe założenia:

1. Lodowisko może zostać wylane na terenach takich jak: boisko szkolne, plac osiedlowy, park itp.

2. Wsparcia w organizacji lodowiska udzielamy na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę władz samorządowych na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska. Prośbę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w tut. komendzie
(Olesno ul. Solny Rynek 1, tel. 343509131).

3. Warunkiem wylania lodowiska są sprzyjające warunki atmosferyczne oraz właściwe przygotowanie terenu przez Zgłaszającego poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu lub inny sposób.

4. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada Zgłaszający.

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com