KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

 Szanowni Państwo.

W tegorocznej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego wprowadzono zadanie pod nazwą "Ochotnicze Straże Pożarne z gmin powiatu oleskiego w ochronie zdrowia mieszkańców. Zakup urządzeń AED oraz edukacja w ich użyciu."


Zadanie ma zasięg powiatowy. Celem zadania jest pozyskanie dla 14 jednostek OSP z terenu Powiatu Oleskiego defibrylatorów AED.
Prosimy Państwa o rozpowszechnienie informacji o głosowaniu na stronach internetowych instytucji, placówek oświatowych i Firm, które Państwo reprezentują.
Krótka instrukcja głosowania w formie elektronicznej:

1. Klikamy w link: https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

2. wybieramy powiat oleski

3. wpisujemy swój PESEL, IMIĘ I NAZWISKO

4. odznaczamy oświadczenie o uprawnieniu do głosowania

5. w punkcie 1. zaznaczamy dowolne zadanie o zasięgu SUBREGIONALNYM

6. w punkcie 2. zaznaczamy zadanie nr. 4

7. weryfikujemy się w systemie wykrywania spamu

Głosować można tylko raz.
To zaledwie kilka minut.

Dziękujemy za pomoc.
 

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com