KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

We wtorek 24 maja br. odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa pożarowego w obiektach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

24 maja br., w lokalu firmy PAMAT, odbyła się Konferencja pt. ”Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego”.
Konferencję otworzył i przywitał gości Starosta Oleski Stanisław Belka oraz Komendant Powiatowy PSP w Oleśnie st.kpt. Wojciech Wiecha.

Tematyka konferencji związana była z zagrożeniami występującymi podczas pożarów obiektach i ogólnopolską kampanią przeciw zaczadzeniom „Nie dla czadu”, skierowana przede wszystkim do przedstawicieli spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków mieszkalnych i kamienic, oraz dyrektorów szkół którzy licznie przybyli na konferencję.

Potrzeba zorganizowania takiej konferencji zrodziła się w związku z trwającą od lat serią zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Również w tym roku, od początku sezonu grzewczego, do tragedii dochodziło niemal codziennie.
Często okazuje się, że przyczyną powstania tragedii są zaniedbania, niewiedza, ignorancja przepisów, czy wadliwe instalacje odprowadzania spalin. Pomimo, że pożary w budynkach stanowią niewielki odsetek wszystkich pożarów, to właśnie w nich poszkodowanych jest najwięcej osób.

Z tego powodu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, postanowiła podjąć działania, których celem jest propagowanie bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Mieszkania i budynki prywatne pozostają praktycznie poza nadzorem służb publicznych, stąd też jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod jest uświadamianie ludzi. Dlatego też, w trakcie konferencji poruszona była tematyka szeroko rozumianego bezpieczeństwa w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a w szczególności omówione były problemy związane z pożarami oraz zagrożeniami od tlenku węgla, jak również zagadnienia dotyczące wymagań, utrzymania i użytkowania obiektów oraz instalacji, urządzeń grzewczych, kominowych i wentylacyjnych w obiektach. W trakcie konferencji zaprezentowano także możliwości gaszenia pożarów podręcznym sprzętem gaśniczym. Uczestnicy konferencji mieli możliwość  praktycznego wykorzystania podręcznego sprzętu ze środkami gaśniczymi przeznaczonymi do gaszenia do wszystkich grup pożarów. W trakcie pokazów zaprezentowano również skutki gaszenia palącego się tłuszczu wodą. Referaty wygłosili funkcjonariusze oleskiej komendy powiatowej, komendy wojewódzkiej, przedstawiciele nadzoru budowlanego oraz prokuratury rejonowej.

Ponadto uczestnicy konferencji zapoznani zostali z ogólnopolską kampanią edukacyjno-prewencyjną Komendy Głównej PSP i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – „Nie dla czadu”, której realizację przybliżył, zastępca komendanta powiatowego.

Konferencję zakończył wspólny poczęstunek.

Opracował bryg. J.Zalewski / foto: mł.bryg. M. Koziński

 

 

 

 

 

 

 

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com