KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

10 października 2015 roku jednostka OSP Dalachów miała podwójną okazję do świętowania.

Pierwsza to poświęcenie samochodu pożarniczego Mercedes-Benz 1317. Drugim powodem do świętowania było włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Komendant Główny PSP Decyzją Nr VIII/60 KSRG z dnia 8 października 2015 roku włączył OSP Dalachów do systemu ratowniczo-gaśniczego do dnia 31.12.2020 roku.

Poświęcenia samochodu dokonał Kapelan Opolskich Strażaków młodszy brygadier
ks. Józef Urban. Samochód już wcześniej sprawdził się bardzo dobrze w akcji, bo druhowie strażacy już 28 razy wyjeżdżali nim do akcji gaszenia pożarów m.in. ze względu na panującą w tym roku suszę.

Całość prowadził Marek Kucharczyk, zaś dowódcą uroczystości był Damian Szczęsny. Powitania gości dokonał Wójt Andrzej Pyziak, który reprezentował w Dalachowie również Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu. Wśród przybyłych gości Andrzej Pyziak powitał:

  1. Stanisława Rakoczego – Podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
  2. Aleksandra Świeykowskiego – senatora
  3. Leszka Korzeniowskiego – posła 
  4. Stanisława Belkę – Starostę Powiatu Oleskiego
  5. Wojciecha Wiechę – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
  6. Antoniego Polaka – Wiceprezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Oleśnie
  7. Włodzimierza Kierata – Wójta Gminy Radłów
  8. Izabelę Stasiak – sołtysa wsi Dalachów
  9. Grzegorza Domańskiego – Dyrektora SP Dalachów
  10. Justynę Wilk – radną

oraz innych zaproszonych gości, którzy chętnie wspierają działalność OSP w Dalachowie.

Po powitaniu odczytano krótką historię jednostki, przytaczając m.in. wspomnienie o budowie pierwszej strażnicy i jej rozbudowach na przełomie wielu lat czy zakupie pierwszego sztandaru w 1950 roku, aż po współczesne osiągnięcia ochotników strażaków.

Całość imprezy uświetnił występ Orkiestry Dętej z Przedmościa oraz życzenia i gratulacje przybyłych gości.

Obecnie na terenie powiatu oleskiego funkcjonuje 65 jednostek OSP w tym 20 włączonych do KSRG.

tekst / foto: Urząd Gminy w Rudnikach

 

 

 

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com