KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

W czwartek, 21 maja 2015 r., w ośrodku wypoczynkowy ANPOL w Starym Oleśnie przeprowadzono ćwiczenia służb ratowniczych. Scenariusz ćwiczeń przewidywał prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzeń o charakterze masowym.

Przed południem, w ośrodku wypoczynkowym odbywała się impreza w której uczestniczyło około 20 osób. Około godziny 11:20 doszło do bójki, której skutkiem był pożar i wybuch 11 kg butli z gazem LPG. Obrażeń ciała doznało 18 osób w tym 10 w stanie ciężkim. Do działań zadysponowano 11 zastępów straży pożarnej z Olesna, Kluczborka, Borek Wielkich, Szemrowic, Wysokiej, Starego Olesna, Gorzowa Śląskiego, Dobrodzienia, JW  Szumirad, 3 zespoły ratownictwa medycznego i kilkunastu funkcjonariuszy policji.  Ćwiczenia były częścią programu profilaktycznego pn. "Służba nie drużba, poznajemy zawody służb ratunkowych", którego realizatorem jest Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie wraz z działającym przy nim  Młodzieżowym Centrum Kariery. Wychowankowie OHP byli zaangażowani w zainscenizowanie sytuacji stwarzających zagrożenie, a będących skutkiem zażywania alkoholu i środków odurzających. Ćwiczenia były doskonałą okazją do obserwowania pracy ratowników medycznych, strażaków i policjantów, co być może pomoże młodym ludziom w wyborze swojego przyszłego zawodu. Ratownicy uczestniczący ćwiczeniach mogli sprawdzić jak układa się współpraca poszczególnych służb uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych , tak aby podczas prawdziwego zdarzenia pomoc dotarła w jak najszybszym czasie i była skuteczna. Ćwiczenia obserwował Starosta Oleski, Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu oleskiego, kierownicy instytucji powiatowych oraz uczniowie szkół.

Opracował: bryg. J.Zalewski / foto: Hubert Imiołczyk

 

 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_1
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 526
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_2
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 577
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_3
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 553
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_4
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 531
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_5
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 549
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_6
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 525
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_7
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 535
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_8
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 491
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_9
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 497
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_10
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 554
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_11
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 510
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_12
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 505
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_13
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 526
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_14
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 513
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_15
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 520
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_16
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 535
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_17
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 483
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_18
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 524
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_19
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 496
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_20
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 504
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_21
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 498
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_22
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 521
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_23
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 457
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_24
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 523
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_25
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 548
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_26
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 519
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_27
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 518
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_28
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 518
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_29
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 527
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_30
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 515
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_31
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 516
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_32
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 493
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_33
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 497
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_34
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 528
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_35
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 501
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_36
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 513
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_37
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 512
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_38
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 514
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_39
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 530
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_40
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 492
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_41
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 532
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_42
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 483
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_43
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 524
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_44
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 506
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_45
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 499
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_46
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 497
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_47
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 652
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_48
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 513
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_49
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 507
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_50
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 532
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_51
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 495
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_52
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 482
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_53
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 463
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_54
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 485
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_55
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 472
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_56
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 469
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_57
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 454
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_58
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 472
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_59
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 465
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_60
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 485
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_61
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 479
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_62
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 468
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_63
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 478
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_64
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 472
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_65
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 504
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_66
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 483
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_67
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 484
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_68
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 461
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_69
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 505
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_70
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 557
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_71
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 469
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_72
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 467
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_73
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 577
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_74
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 471
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_75
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 473
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_76
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 479
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_77
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 504
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_78
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 466
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_79
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 475
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_80
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 491
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_81
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 488
 • 21.05.2015 r. Ćwiczenia w Starym Oleśnie_82
 • Autor: Brak danych
 • Odsłon: 491

 

 

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com