KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 478616010, 478616020

Tel alarmowy: 998 lub 112

W środę 14 stycznia br., w auli Zespołu Szkół w Oleśnie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i  wyróżnień Starosty Oleskiego za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wolontariatu.

 

Nagrody wręczali Starosta Oleski Stanisław Belka, Wicestarosta Roland Fabianek, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń oraz były Starosta Jan Kus. Uroczystość uświetnił występ Chóry Parafialnego z Olesna pod batutą Krystyny Hober. Jednym z tegorocznych  laureatów jest mł.kpt. Tobiasz Klama

mł.kpt. Tobiasz Klama jest zastępcą dowódcy zmiany w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, służbę stałą w pożarnictwie rozpoczął  w 2008 r. Wniosek o nagrodę złożył Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W tutejszej Komendzie Powiatowej brał udział w licznych akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu oleskiego, które związane były z niesieniem pomocy poszkodowanym w tych zdarzeniach, z narażeniem własnego zdrowia i życia.

Uczestniczył w różnego rodzaju zawodach, turniejach oraz mistrzostwach w sporcie pożarniczym na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, które są  pokazem specyfiki służby, sprawdzianem sprawności fizycznej. Sprawność fizyczna w straży pożarnej jest niezwykle ważnym elementem wyszkolenia i przygotowania do zawodowych zadań, często tych najtrudniejszych, które wymagają dużego wysiłku fizycznego, szybkości działania, refleksu, opanowania i działania w zespole. W tym zakresie Pan Tobiasz Klama wyróżnił się wysokimi osiągnięciami i zaliczony został do grona wybitnych sportowców w Państwowej Straży Pożarnej, których Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał do reprezentacji Polski Państwowej Straży Pożarnej.

Do indywidualnych osiągnięć sportowych należą systematyczne, coroczne sukcesy od 2009r., przejawiające się zajmowaniem czołowych miejsc w licznych zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Na szczególne uznanie zasługuje udział Pana Tobiasza Klamy w 10 osobowej reprezentacji Polski Państwowej Straży Pożarnej w sporcie pożarniczym:

Za wysoki kunszt i sprawność fizyczną, za osiągnięcia w sporcie pożarniczym w kraju oraz za granicą  wyróżniany był wielokrotnie przez Komendanta Głównego PSP   i Wojewódzkiego PSP w Opolu.

 

tekst/foto:   http://powiatoleski.pl/1539/roze-powiatu-rozdane.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Służba Cywilna

Nie dla czadu

Karta ratownicza w pojeździe

Darmowa gra edukacyjna

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com